Een verbeterde omgangsregeling in 8 weken

Nieuws

Wat doe je als je te maken hebt met hoog oplopende conflicten tussen ouders als gevolg van een echtscheiding? Belt u dan eens met De GezinsManager. Door onze persoonlijke benadering, afgestemde werkwijze op de situatie is het ons vaak gelukt de vicieuze cirkel waarin ouders terecht kwamen te doorbreken. Een voorbeeld uit de praktijk.

Een praktijkvoorbeeld
Een advocaat benaderde ons in oktober van het vorige jaar (2014) met het verzoek voor haar cliënt wat te kunnen betekenen. Na de scheiding had haar cliënt de kinderen al meer dan vijf maanden niet meer gezien. Na een procedure bij de rechtbank was deze ouder aangewezen op een omgangsregeling via het omgangshuis van een zorgaanbieder. Deze omgangsregeling werd door de zorgaanbieder niet gestart vanwege de dreiging en kans op escalatie van ouders. Uiteindelijk wilden ouders toch een poging wagen om een passende omgangsregeling van de grond te krijgen en hebben ondersteuning van De GezinsManager ingeschakeld.

Na eerst persoonlijke gesprekken gevoerd te hebben wij een eerste regeling getroffen van begeleide contacten in de thuissituatie van deze ouder. Na deze begeleide contacten hebben we kunnen vaststellen dat er géén directe bedreigingen waren voor de kinderen en is advies uitgebracht aan ouders voor uitbreiding van de omgangsregeling zonder begeleiding. Het resultaat: binnen 8 weken na aanmelding is een onbegeleide omgangsregeling tussen ouders afgesproken met overnachting van de kinderen bij de ouder die lange tijd zijn kinderen niet gezien heeft. De begeleiding vanuit De GezinsManager werd daarna beëindigd.

Onze werkwijze en uitgangspunten:

  1. Persoonlijke betrokkenheid tonen. Begrip hebben voor beide emoties van ouders.
  2. Regie pakken en duidelijk kader stellen: Kinderen hebben recht op beide ouders. Normaal doen!
  3. Vertrouwen hebben in ouders, zij moeten het uitvoeren.
  4. Uniek stappenplan vaststellen passend bij dit gezinssysteem.
  5. Ouders verantwoordelijk houden, volgen, evalueren, bijstellen.

» Nieuws » Een verbeterde omgangsregeling in 8...
Op januari 6, 2015
,

Comments are closed.

« »