De GezinsManagers

De GezinsManager onderscheidt zich door zijn kennis en efficiënte aanpak van complexe gezinsproblemen. Wij zorgen dat de dienstverlening aan u direct op gang komt en leggen contact met voor u belangrijke partners. Uw eerste aanspreekpunt is Janneke of Roel.

Maakt u hieronder kennis met al onze GezinsManagers.

Deze 32 GezinsManagers helpen u graag

De GezinsManager groeit. Maak hieronder kennis met een aantal van collega's of bekijk ze allemaal.

 • Sandra Stok

  GezinsManager - jeugdzorgwerker

  Sandra is een ervaren en positieve jeugdzorgwerker. Zij heeft veel werkervaring opgedaan bij diverse instanties voor jeugdhulpverlening. Kernwoorden voor Sandra haar aanpak in jeugdhulpverlening zijn: samenwerking, empatisch, en doelgericht werken.

 • Maaike Friesen

  GezinsManager

 • Louis Morre

  GezinsManager

  Louis is een zeer ervaren gezins- en jeugdhulpverlener die bekend is met vele gebieden binnen de hulpverlening. Louis gaat naast de ouder(-s) en/of de jongere staan om hen zelf verbeteringen te laten ontdekken. Hij past zijn tempo aan op wat het gezinssysteem aan kan en probeert de veerkracht van de gezinsleden te activeren.

 • Peggy Deliën

  GezinsManager

  Peggy is een ambulante ondersteuner waarbij het welbevinden van de kinderen voorop staat. Ze is ervaren en deskundig in het signaleren en uitpluizen van complexe problemen. Vanuit ‘horen en zien’ gaat ze op zoek naar een oplossing die voor iedereen werkt.

 • Nancy Eekels

  GezinsManager - pedagoog

  Nancy is een enthousiaste, betrokken pedagoog met ruime ervaring in gezinssystemen met een veelheid aan problemen. Eerlijkheid, duidelijkheid en rechtvaardigheid zijn haar kernwaarden. Ze stimuleert de ander tot uitbreiding van persoonlijke vaardigheden.

 • Conny Vergouwen

  Administratief medewerker

  Conny is een ervaren administratief medewerker met een groot hart voor de zorg: ik vind dat goede zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn.

 • Janneke Bergmans

  Orthopedagoog, mediator, trainer

  Janneke is een ervaren orthopedagoog. Zij heeft een brede en duidelijke visie op complexe vraagstukken en brengt haar opgedane kennis gemakkelijk over op anderen. Zij heeft de opleiding tot mediator gevolgd en verzorgt binnen De GezinsManager de ouderschapsbemiddeling.

 • Mieke van Huijkelom

  GezinsManager

  Mieke is een betrokken pedagoog die samen met ouders kijkt naar wat zij nodig hebben om, onder soms moeilijke omstandigheden, beschikbaar te kunnen zijn voor hun kind(eren). Samen oplossingen ontdekken, samen oefenen van nieuwe vaardigheden. Kernwaarden: openheid, vertrouwen en rust.

 • Lieke van Esch

  GezinsManager

  Lieke is een ervaren SPH’er en gezinscoach. Ze maakt ouder en kind bewust van gedrag en oefent samen nieuwe vaardigheden zodat er weer balans komt. Lieke’s kernwaarden: samen, openheid, duidelijkheid en vertrouwen met een focus op wat er wél goed gaat.

 • Rian Maas

  GezinsManager

  Rian is een ervaren MFN-familiemediator en bijzondere curator in jeugdzaken. Ze zet zich in voor gezinnen met complexe echtscheidingsproblematiek. Meebewegen met het gezin en vanuit een vertrouwensband werken aan herstel van onderlinge relaties is de manier waarop Rian werkt.

 • Mirjam Traas

  GezinsManager

  Mirjam is een ervaren en betrouwbare jeugdzorgwerker, waarbij haar expertise ligt bij de complexe gezinsproblematiek. Door haar neutrale houding, de rust die ze uitstraalt en het goed kunnen luisteren, probeert Mirjam de samenwerking met ouders en kinderen aan te gaan. Deze samenwerking is nodig om zaken in het gezin te kunnen verbeteren.

 • Roel Bergmans

  Eigenaar - jeugdzorgwerker

  Roel heeft De GezinsManager opgericht en deze vanuit zijn eigen visie opgebouwd. Hij is een ervaren, positieve en betrouwbare jeugdzorgwerker. Hij ondersteunt ook zelf ouders en kinderen bij conflictsituaties en gezinsproblemen. Dit maakt hem veelzijdig en toegankelijk voor iedereen.

 • Yella Provence

  GezinsManager

  Yella is een enthousiaste GezinsManager met veel ervaring in het werken met jongeren met gedragsproblemen. Ze vindt het belangrijk om goed te luisteren naar wat deze jongeren te vertellen hebben en bij hen aan te sluiten.

 • John de Brouwer

  GezinsManager

  John is een ervaren hulpverlener waarbij zijn expertise ligt op complexe gezinsproblematiek. Daarnaast heeft John veel ervaring met jongeren en gedragsproblematiek. Hij vindt het belangrijk om de samenwerking met het netwerk aan te gaan om hierdoor samen de zaken voor elkaar te krijgen.

 • Dick Boden

  GezinsManager - jeugdzorgwerker

  Dick is een zéér ervaren jeugdhulpverlener en wordt voornamelijk ingezet in de spoed en crisishulp. Dick laat ouders op een andere manier kijken naar de disbalans in het gezin en laat positieve veranderingen ontstaan door ouders andere opvoed strategieën toe te laten passen.

 • Anjo Mangelaars

  GezinsManager

  Anjo is een ervaren jeugdhulpverlener en vindt het belangrijk te investeren in het opbouwen van een vertrouwensrelatie met het gezin. Aansluiten bij wat er in het gezin speelt en wat ouders belangrijk vinden in de opvoeding van hun kinderen. Haar werkwijze stelt het belang van het kind centraal.

 • Rianne Dijkman

  GezinsManager

  Rianne is een betrokken sociaal pedagogisch hulpverlener met ruime ervaring in de kinder- en gezinspsychiatrie. Ze heeft veel vertrouwen in de kracht van ouders en kinderen. Samen met de gezinsleden gaat ze, o.a. via het verbeteren van de communicatie, op zoek naar de eigen oplossing voor dit gezin.

 • Brigit Gommers

  GezinsManager

  Brigit is een ervaren gezinshulpverlener die er van overtuigd is dat een systematische aanpak in de meeste gevallen de oplossing biedt. De problemen die een kind vertoont, staan bijna nooit op zichzelf. Brigit vindt openheid en directheid vanuit compassie belangrijke waarden bij de samenwerking met cliënten.

 • Ingrid Verkamman

  GezinsManager

  Ingrid is een betrokken jeugdhulpverlener en ervaren in het begeleiden van gezinnen met allerlei problematiek. Samen met de gezinnen zoekt ze naar wat er nodig is om de gezinssituatie in evenwicht te krijgen. Daarnaast is zij bij conflictscheidingen werkzaam als SCHIP-behandelaar.

 • Marloes Mesman

  GezinsManager – sociaal pedagoog

  Marloes is een ervaren sociaal pedagogisch hulpverlener en heeft veel ervaring opgedaan in het begeleiden en observeren van kinderen met gedragsproblemen en of psychiatrische problematiek. Marloes werkt veel in gezinnen en zorgt met haar ervaring dat de gezinssituatie herstelt.

 • Dieuwertje Suurland

  GezinsManager

  Dieuwertje is een ervaren hulpverlener in complexe gezinssystemen.Met haar positieve kijk ziet ze altijd wel mogelijkheden. Ze vindt het belangrijk dat mensen zich gehoord voelen. Vertrouwen, openheid en duidelijkheid zijn haar kernwaarden.

 • Lois Grootscholten

  GezinsManager

  Lois is een betrokken orthopedagoog. Zij heeft haar kennis op het gebied van complexe gezinssystemen en trauma’s. Als hulpverlener sluit Lois aan bij ouders en kinderen om samen vooruit te gaan.

 • Sietske Hamann

  GezinsManager

  Sietske heeft brede ervaring in het werken binnen de jeugdzorg. Ze heeft veel kennis opgedaan in het werken met cultuurgezinnen binnen het gedwongen kader. Daarnaast zijn de kernwoorden in de functie als gezinsmanager, betrouwbaar, goed kunnen luisteren naar anderen, samenwerken, netwerken en mensen in hun kracht zetten.

 • Dick de Vreugd

  GezinsManager

  Dick heeft gespecialiseerd in mediation en ouderschapsbemiddeling. Kernwoorden voor Dick zijn openheid en eerlijkheid en het zoeken naar verbinding tussen mensen. Hij creëert veiligheid binnen de gesprekken waardoor ouders en jongeren durven en kunnen zeggen wat hen dwars zit.

 • Isabella van den Brink

  GezinsManager

  Isabella is een ervaren hypnotherapeut en paardencoach. Soms kunnen er geen woorden gegeven worden aan wat men van binnen voelt, alleen praten helpt dan niet voldoende. Door verschillende coachtechnieken te gebruiken kunnen gezinsleden elkaar beter gaan begrijpen.

 • Lonneke Staal

  GezinsManager

  Lonneke is een betrokken hulpverlener die veel ervaring heeft opgedaan met observeren en begeleiden van jongeren met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematieken. Ze vindt het belangrijk om situaties vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Daarnaast houdt ze van transparante communicatie en het samen aanpakken van nieuwe oplossingen.

 • Esther van de Rakt

  GezinsManager

  Als betrokken jeugdhulpverlener heeft Esther veel ervaring op het gebied van systeem therapeutisch werken, jongeren met gedragsproblemen en mensen met psychische problematiek en/of psychiatrische stoornissen. Hoe complex een gezinssituatie ook is, Esther zoekt altijd een passende oplossing.

 • Riet Hoofs

  Administratief medewerker

  Riet is een ervaren administratieve kracht. Zij vindt het belangrijk om dienstverlenend en ondersteunend naar de GezinsManagers toe te zijn.

 • Chantal Kottier

  GezinsManager

  Chantal is een positieve, enthousiaste en betrokken pedagoog. Ze is geïnteresseerd in het verhaal van het gezin. Zij wil zorgen voor een goede aansluiting met de cliënt door vertrouwen te creëren en betrouwbaar te zijn. Hierbij is ook eerlijkheid en duidelijkheid erg belangrijk om samen verder te komen. Ze is ervaren met jongeren met gedragsproblemen en mensen met psychische problematiek en/ of stoornissen.

 • Paula God

  GezinsManager

  Paula is een ervaren gezinscoach. Vanuit een systemische blik kijkt zij wat het kind en de ouders nodig hebben om verder te kunnen. Uitgangspunt is wat het gedrag van het kind jou als ouder vertelt. Communicatie, rust, vertrouwen en verbinding van binnen zijn Paula’s kernwaarden.

 • Marco Pigmans

  GezinsManager - jeugdzorgwerker

  Marco is een betrouwbare, ervaren maar vooral positief ingestelde hulpverlener. Hij ondersteunt de gezinnen in het vinden van oplossingen voor de complexe problemen die zijn ontstaan. Een hele belangrijke kernwaarde hierbij is SAMEN dingen voor elkaar boksen.

 • Johan Swart

  GezinsManager

  Johan is een ervaren hulpverlener waarbij zijn expertise ligt op complexe gezinsproblematiek. Daarnaast heeft Johan veel ervaring met jongeren en gedragsproblematiek. Belangrijk voor Johan is om de samenwerking met ouders aan te gaan om zaken voor elkaar te krijgen.