Hulp bij scheiding

“Met het toenemende contact tussen kinderen en uitwonende ouders is ook het aantal ruzies tussen ouders toegenomen” Deze conclusies stelde Ed Spruijt, scheidingsonderzoeker aan de universiteit in Utrecht. Gezamenlijk ouderlijk gezag is nieuw en ingewikkeld en daarom bieden wij in de praktijk ook begeleiding aan ex-partners die al lange tijd gescheiden zijn. Ouderschap stopt namelijk nooit! Daarom zien wij het als onze belangrijkste taak ouders en kinderen tijdens en na de scheiding te begeleiden.

Een scheidingstraject bij ons start met een intake gesprek waarin uw situatie in beeld wordt gebracht. Wij maken hierop een stappenplan waarin acties worden uitgezet die voor u van toepassing zijn, in volgorde van prioriteit. In onze werkwijze onderscheiden we ons door in aanvang een gesprek met uw kinderen te hebben. Hun mening telt! U krijgt hiervan een terugkoppeling. Onze ervaring leert dat opmerkingen van uw kind u beide helpt de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Onze ondersteuning is ook praktisch van aard, zeker wanneer het scheidingsproces net gestart is. Wij helpen u dan op weg naar snelle en passende tussenoplossingen als het gaat om huisvesting en ook brengen wij u in contact met deskundigen op financieël gebied. Wij willen u ontlasten in één van de meest ingewikkelde periode in uw leven en dat van de kinderen.  Voor de afwikkeling van de juridische zaken brengen wij u alléén in contact met die echtscheidingsadvocaten die de visie van ons goed weten te vertalen. De stap naar de advocaat wordt na overleg met u ingezet, vaak op het moment dat u als ouders over de meeste zaken al afspraken heeft kunnen maken. Hiermee bespaart u kosten.

Het grootste risico lopen kinderen als ouders verwikkeld zijn of raken in hevige en chronische conflicten. Door onze hulp zorgen wij voor de-escalatie en houden de focus op de belangen voor jullie kind. Spreekt deze werkwijze u aan, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

 

 

 

Comments are closed.