Gezinsinterventies in het ambulante segment

De GezinsManager biedt een scala aan gezinsinterventies in het ambulante segment. Het is onze uitdaging altijd aan te sluiten bij de hulpvrager en samen met hem te komen tot een passend hulptraject. Neemt u daarom gerust contact op voor uw specifieke vraag. De Gezinsmanager biedt gezinsondersteuning aan gezinnen die:

  • op meerdere gebieden problemen ervaren,
  • het vertrouwen kwijt zijn en/of
  • in conflict zijn met elkaar (echtscheiding) of met hun omgeving (instanties, familie, school).

In onze werkhouding staat centraal dat we vanuit een respectvolle en samenwerkingsgerichte houding op zoek gaan naar een match met het gezin. We doen dat in 3 fases.

Fase 1: respect en begrip

We doen in de eerste instantie (datgene wat voor hen nodig is om ze het gevoel te geven dat wij steeds bezig zijn hen te respecteren en te begrijpen. Dit doen we vanuit de overtuiging dat alleen bij een goede match de hulpverlening iets kan betekenen voor het gezin.

Zo zijn de eerste gesprekken er op gericht om de probleemgebieden (echtscheiding, opvoedklimaat, kind, financiën, relaties, dagbesteding) in kaart te brengen en die problemen aan te pakken die voor hen het zwaarst wegen. Vaak wordt in eerste instantie gekozen voor praktische oplossingen binnen het gezin met steun vanuit netwerk om de lijdenslast te verminderen.

Fase 2: op zoek naar de oorzaken van problemen en het bieden van structuur

Wanneer de lijdenslast wat vermindert is, het gezin wat meer tot rust is gekomen, gaan we dieper in op de probleemgebieden en het ontstaan ervan. We zetten het gezin aan tot gedragsverandering, en helpen hen op zoek te gaan naar beslissende oplossingen. We gaan met het gezin op zoek naar een gezonde dagstructuur (eten, werk, dagbesteding, opleiding), gevarieerde activiteiten (sport, hobby’s, netwerk) en vergroten en versterken van de onderlinge betrokkenheid (respect, geborgenheid). Wanneer we zien dat meer specifieke begeleiding of behandeling nodig is dan De GezinsManager zelf kan bieden wordt contact gezocht met specialisten, waar mogelijk uit het eigen (professionele) netwerk van De GezinsManager. We vinden het belangrijk om de hulpverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten en dragen zorg voor de verbinding van de verschillende instanties en professionals binnen het gezin.

Fase 3: Zekerheid voor de toekomst met een borgingsplan

Aan het einde van een gezinstraject, vaak na 6 tot 9 maanden, ronden we onze begeleiding af met een borgingsplan . De veranderingen moeten doorwerken, beklijven, en bij eventuele terugval moet het gezin zelf of het netwerk om het gezin heen (school, sportclub, familie en vrienden) in staat zijn de problemen te herkennen en elkaar hierop aan te spreken. Een gezinstraject dient op maat te worden afgestemd met het gezin en het wijkteam. De intensiteit en duur is afhankelijk van de diversiteit en complexiteit en het aantal probleemgebieden en het aantal gezinsleden. Een gezinstraject kan ook meer gericht zijn op één kind binnen het gezin (individuele hulp, met eventuele diagnostiek) of meer gericht op conflicthantering en bemiddeling van ouders wanneer er sprake is van een echtscheiding. In dat laatste geval richten we ons dan meer op herstel van het gezamenlijke ouderschap (ouderschapsreorganisatie). Als blijkt dat dit niet mogelijk is of goed is voor het kind richten we ons meer op het versterken van de opvoedende ouder en zijn omgeving. Ook kunnen we begeleide omgangsmomenten verzorgen tussen ouder en kind. Zo hebben we verschillende mogelijkheden voor ambulante ondersteuning en is het onze uitdaging altijd aan te sluiten bij de hulpvrager.

Laat uw e-mailadres en telefoonnummer achter of bel  013-3030090

Comments are closed.