Anjo Mangelaars

GezinsManager - jeugdhulpverlener


Heb je een vraag?

Anjo is een ervaren jeugdhulpverlener en vindt het belangrijk te investeren in het opbouwen van een vertrouwensrelatie met het gezin. Aansluiten bij wat er in het gezin speelt en wat ouders belangrijk vinden in de opvoeding van hun kinderen. Haar werkwijze stelt het belang van het kind centraal.