DEZE VACATURE IS VOLLEDIG INGEVULD, BINNENKORT MEER INFORMATIE OVER DE RvC.

 

Organisatie

De Gezinsmanager is een jonge en ambitieuze aanbieder van jeugdhulp in Zeeland en Noord-Brabant, die zich onderscheidt door kennis en een efficiënte aanpak bij complexe gezinsproblemen. In het afgelopen jaar heeft De Gezinsmanager een cliëntenbestand van bijna 600 gezinnen opgebouwd, waar actief ambulante jeugdzorg aangeboden wordt. De Gezinsmanager bestaat uit een hecht team van professionals, met ieder zijn of haar eigen specialisme. Stuk voor stuk gedreven mensen met ambitie, visie en de wil om veranderingen voor elkaar te krijgen!

Diverse verwijzers, waaronder wijkteams, huisartsen, rechtbanken en gezinsvoogdij-instellingen weten ons te vinden voor diverse soorten hulp. Zoals hulp in de thuissituatie, bij scheiding, systeem therapeutische behandelen en/of observatie en diagnostiektrajecten. Dit doen we in de regio Hart van Brabant, West-Brabant en Zeeland, vanuit drie vestigingen (Tilburg, Breda en Bergen op Zoom).

Functieomschrijving

Op dit moment werkt De GezinsManager met een organisatiestructuur waarin een directie en een Cliëntenraad actief zijn. Vanuit meerdere perspectieven, waaronder de Governance Code Zorg, hechten wij er waarde aan om hier een Raad van Toezicht aan toe te voegen. Deze Raad van Toezicht (hierna; RvT) houdt toezicht op de bedrijfsvoering van De GezinsManager en zal gaan bestaan uit een voorzitter en twee leden. De werkzaamheden en profielkenmerken voor de verschillende functies, worden hieronder toegelicht:

1. Voorzitter van de raad van toezicht
Als voorzitter van de RvT beschik je over verbindende kwaliteiten en ben je bekend met de Governance Code Zorg. Ervaring met toezichthoudende processen bij (jeugd) zorginstellingen is belangrijk. Je bent in staat om een goede relatie te onderhouden met de directie van De Gezinsmanager en een optimale samenwerking te creëren tussen de RvT en directie. Ethiek van toezichthouden, omgevingsbewustzijn en besluitvaardigheid zijn belangrijk bij de invulling van de voorzittersrol. De werkzaamheden en taken voor de voorzitter van de raad bestaan onder andere uit:

 • Het voorbereiden van vergaderingen van de RvT, het voorzitten hiervan en het zorgen voor (controle op) de uitvoering van de vergaderbesluiten.
 • Zicht houden op de verschillende taakgebieden binnen de RvT;
 • Het beoordelen en toetsen van de eigen werkzaamheden van de RvT (inclusief de externe verantwoording daarvan).
 • Daarnaast ben je als voorzitter het eerste aanspreekpunt voor de directie en ben je verantwoordelijk voor de bewaking van de verschillende roldisciplines binnen de RvT.

2. Leden van de raad van toezicht
Naast de voorzitter zijn we ook op zoek naar twee leden voor de RvT. Als lid van de raad van toezicht van De Gezinsmanager;

 • ben je loyaal aan de doelstelling en de grondslag van de organisatie;
 • heb je een brede maatschappelijke en (jeugd)zorginhoudelijke belangstelling;
 • ben je in staat om kritisch en analytisch te oordelen;
 • heb je bestuurlijk inzicht en/of directie-ervaring binnen het MKB of zorginstellingen;
 • heb je een onafhankelijke en onpartijdige kijk op de organisatie in het algemeen en de directie in het bijzonder. Daarnaast ben je in staat om een kritische en constructieve dialoog met de directie aan te gaan;
 • denk je vanuit ervaring en inlevingsvermogen mee met de directie, zonder in te interveniëren in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directie.
 • kun je samenwerken in een team met verschillende taken;
 • neem je het initiatief op het gebied van eigen ontwikkeling als toezichthouder en ben je in staat tot zelfreflectie;
 • beschik je over een sterke persoonlijkheid die zelfstandig kan werken. Je bent in staat om je eigen werkzaamheden in te richten en daarover verantwoording af te leggen.
 • heb je specifieke kennis en ervaring op financieel- (fusies & overnames) of organisatorisch (o.a. HR) vlak.

Verder melden de leden van de RvT relevante nevenfuncties. Als er twijfel over bestaat of een nevenfunctie van een lid verenigbaar is met de functie in de RvT, dan dient er toestemming aan de (overige leden van) de RvT te worden gevraagd.

Vergoeding

De leden en de voorzitter van de RvT ontvangen een passende, marktconforme vergoeding.

Meer informatie

Spreekt één van deze vacatures je aan en herken jij je in het profiel van de leden en/of voorzitter, dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet. Stuur uiterlijk maandag 2 mei je motivatie en curriculum vitae naar Jeroen Wilborts (Wilborts Holding BV) jeroenwilborts@gmail.com

Heb je nog een vraag of wil je meer informatie over de vacatures? Ook hiervoor kun je contact opnemen met Jeroen Wilborts (0655777524).