Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best u naar volledige tevredenheid van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt ontevreden zijn over onze ondersteuning, dan horen wij dit graag zo snel mogelijk van u. Uw klacht helpt ons de dienstverlening nog beter te maken en ongetwijfeld leren wij van u.

Indien u niet tevreden bent over de uitvoering van de dienstverlening door De GezinsManager, dan vragen wij u eerst de eigen GezinsManager te informeren over uw onvrede en hopen dat u dan samen een oplossing kunt vinden. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u contact opnemen met de directie: Janneke Bergmans en/of Roel Bergmans. Dit kan via een email naar: info@degezinsmanager.nl of via het telefoonnummer 013-3030090. Wij zullen in dat geval de klachtencommissie op de hoogte brengen van uw klacht en een bemiddelingsgesprek plannen. Bij dit bemiddelingsgesprek kunt u zich laten ondersteunen door een vertrouwenspersoon.

Mocht u hierin géén vertrouwen hebben, dan is er de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan onze onafhankelijke klachtencommissie, genaamd het OCKJ (Onafhankelijke Commissie Klacht en bezwaar Jeugdhulp Noord Brabant). Het OCKJ heeft een klachtenprocedure opgesteld in samenwerking met de directie van De GezinsManager. Uw klacht zal volgens deze procedure schriftelijk moeten worden ingediend en de klachtafhandeling zal eveneens volgens deze procedure plaatsvinden. U kunt uw klacht sturen naar:

Klachtencommissie De GezinsManager
p/a Irenestraat 51
4811 SB Breda

Bekijk onze volledige klachtenprocedure: Klachtenregeling-2020-De-GezinsManager

De problematieken: