Systemische gezinsbegeleiding en systeemtherapie

Net als bij ieder ander gezin is er binnen jouw gezin weleens sprake van spanning, onrust of stress. Misschien laat een van je kinderen lastig gedrag zien of heeft het andere klachten. Deze problemen hebben niet alleen invloed op je kind, maar ook op andere gezinsleden.

Het werkt ook andersom; een broer of zus, jullie als ouder en mensen uit de omgeving kunnen invloed hebben op de problemen van een gezinslid. Zowel bewust als onbewust. Hierdoor kunnen jullie als gezin het steeds lastiger vinden om goed met elkaar om te gaan, elkaar te begrijpen en te steunen. Zijn er veel conflicten tussen gezinsleden en loop je als gezin vast? Dan kan dit impact hebben op ieders ontwikkeling. De GezinsManager kan jullie dan helpen.

De problemen hangen samen met de manier waarop jullie met elkaar omgaan. Daarom gaan we samen met jou, je hele gezin en de belangrijkste mensen om jullie heen – zoals je familie, vrienden en docenten – hiervoor een oplossing zoeken. Deze hele groep noemen we het systeem. Het doel is dat het hele systeem mee verandert en er een nieuw evenwicht in jullie gezinssysteem ontstaat. Daarom spreken we van systemische gezinsbegeleiding en systeemtherapie.

Wanneer systeemtherapie en -begeleiding zinvol is

Vaak zijn het veranderingen in de onderlinge verhoudingen, communicatie en verwachtingen die problemen veroorzaken in de omgang met elkaar. Een aantal voorbeelden:

  • Jullie gaan scheiden
  • Jullie hebben een baby gekregen
  • Je kind heeft gedragsproblemen
  • Je hebt een kind met ADHD
  • Je bent je baan kwijt en kampt met financiële problemen
  • Jij of je partner heeft een depressie of een burn-out
  • Jij of je kind heeft een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt
  • Je kind komt in de puberteit en hierdoor raakt je gezin uit balans
  • Er is sprake van een verlies, zoals het overlijden van een gezinslid
  • Iemand van jullie heeft een langdurige of ernstige ziekte

Hoe wij jouw gezin ondersteunen

Samen met jou, jouw gezin en het netwerk om jullie heen gaan we verkennen wat er echt speelt; hoe zijn de problemen ontstaan en hoe komen we met elkaar tot een oplossing.

Daarvoor voeren we gesprekken met iedereen bij elkaar, maar soms ook één-op-één. Tijdens die gesprekken onderzoeken we bijvoorbeeld hoe de onderlinge communicatie is, wat de rollen, patronen en verwachtingen zijn, hoe positief of negatief jullie met elkaar en met de problemen omgaan en hoe jullie elkaar beïnvloeden.

Het doel van deze gesprekken is dat jullie elkaar beter leren te begrijpen, zodat jullie elkaar positief kunnen beïnvloeden en ondersteunen.

Voor wie

Wij helpen gezinnen die uit balans raken, doordat één of meerdere gezinsleden met klachten of problemen kampen.

Het doel

Het uiteindelijke doel van het begeleidingstraject is dat jullie samen leren omgaan met de problemen en klachten die er spelen. En als gezin werken aan een veilig leefklimaat, waarin ieder gezinslid zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Samen met jullie gaan we werken aan nieuw gezinsgeluk!

Marloes Mesman

Sociaal pedagoog


Vragen over systemische gezinsbegeleiding en systeemtherapie?

Om je aan te melden heb je een verwijzing nodig. Bijvoorbeeld van de huisarts, de kinderarts, het wijkteam, CJG of Jeugdbescherming. Heb je daar vragen over? Of heb je hulp nodig bij de aanmelding? Bel of mail ons dan gerust

Wanneer wordt systemische gezinsbegeleiding en systeemtherapie ingezet?

Wij helpen je verder

Nancy Eekels

GezinsManager


Marloes Mesman

Sociaal pedagoog


Yella Provence

GezinsManager


Marco Pigmans

GezinsManager


Louis Morre

GezinsManager