Observatiediagnostiek

Soms komt het voor dat anderen vragen of zorgen hebben over jouw gezinssituatie of over het contact tussen jou en je kind. Of wordt de vraag gesteld of het haalbaar is dat jullie kinderen weer thuis kunnen gaan wonen of hoe in de toekomst het contact tussen jou en je kinderen het beste kan worden voortgezet. Verwijzers zoeken ons dan op met de vraag om onderzoek te doen naar jou, jouw gezinssituatie of naar het contact tussen jou en je kind. Dit doen we door middel van observatiediagnostiek. Wil je hier zelf meer over weten, dan kijken we natuurlijk graag bereid om naar jouw verhaal en vraag te luisteren.

Wanneer zijn gezinsobservaties zinvol?

Met behulp van observaties krijgen we zicht op gedrag, interacties en vaardigheden. We starten dit onderzoekstraject om antwoord te krijgen op specifieke onderzoeksvragen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Is de thuissituatie veilig genoeg voor je kinderen?
 • Beschik je als ouder over voldoende opvoedingsvaardigheden?
 • Hoe komt het dat je kind zich anders gedraagt of ontwikkelt dan zijn of haar leeftijdsgenoten?
 • Is de thuissituatie veilig genoeg voor je kinderen?
 • Beschik je als ouder over voldoende opvoedingsvaardigheden?
 • Kan je kind weer thuis komen wonen na een uithuisplaatsing?
 • Hoe verloopt het contact tussen jou en je kind als er een langere periode geen contact is geweest?
 • Is contactherstel tussen jou en jouw kind mogelijk? Zo ja, welke vorm en frequentie van contact is dan wenselijk?

Hoe wij jouw gezin observeren

Observatiediagnostiek is een intensief onderzoekstraject van gemiddeld 4 tot 6 maanden. Dit is een onderzoekstraject, direct uitgevoerd door een orthopedagoog of psycholoog, of onder supervisie van een orthopedagoog of psycholoog.

Op onderzoeksvragen krijgen we antwoord door zorgvuldige en professionele observaties, individuele gesprekken met ouders en individuele contacten met kinderen. Indien nodig wordt er bijvoorbeeld dossieronderzoek uitgevoerd, wordt er gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vragenlijsten en wordt er contact opgenomen met de scholen van de kinderen en andere belangrijke betrokken derden.

De observaties vinden bij voorkeur bij jullie thuis plaats. Wanneer dit niet mogelijk is, zorgen wij voor een andere locatie waar jullie je thuis voelen. We observeren niet alleen de interacties tussen je kind en jullie als ouders, maar ook of de thuissituatie veilig genoeg is. Ook observeren we de opvoedingsvaardigheden van jou en je partner. Daarnaast voeren we individuele gesprekken met jou, je partner en je kind of kinderen. En als het nodig is betrekken we jullie netwerk, zoals docenten en andere belangrijke mensen uit jullie omgeving.

Afhankelijk van de onderzoeksvragen voeren we dossier- of systeemonderzoek uit. Daarnaast kunnen we ook aanvullende onderzoeken uitvoeren, zoals:

 • IQ-onderzoek
 • Sociaal emotioneel onderzoek
 • Onderzoek met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten

De verkregen informatie wordt aan het einde van het traject samengevoegd in een onderzoeksverslag met daarin onze visie en aanbevelingen.

Voor wie

Observatiediagnostiek richt zich op ouders en kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Ouders ervaren zelf zorgen maar ook school, familie en andere zorgprofessionals maken zich zorgen. De zorgen en vragen betreffen vaak de opvoedsituatie, de opvoedvaardigheden van ouders, de interactie tussen ouders en kinderen of over de veiligheid van de kinderen.

Het doel

Het doel van observatiediagnostiek is gericht op het verhelderen van vragen van ouders, jongeren en/of verwijzers en het geven van advies over de hulp die het beste past.

Chantal Kottier

Pedagoog


Vragen over observatiediagnostiek?

Via het formulier hieronder kun je je bij ons aanmelden. Dit kan zowel met als zonder verwijzing vanuit het medische of sociale domein. Heb je vragen hierover? Bel of mail ons.

Wij helpen je verder

Janneke Bergmans

Directrice - Orthopedagoog, mediator & trainer