relatie problemen

Relatieproblemen en (v)echtscheidingen

Conflicten tussen jou en je partner hebben een grote invloed op je relatie. Zeker als jullie regelmatig in heftige discussies en ruzies verzeild raken. Hoe vaker en langduriger de conflicten, hoe groter de kans op relatieproblemen. De problemen kunnen op langere termijn zelfs je relatie in gevaar brengen. Daar kunnen je kinderen onder lijden.

Loopt je relatie niet zoals je wilt? Maken jullie voortdurend ruzie en zijn er veel spanningen? Misschien heb je geprobeerd om met je partner over de relatieproblemen te praten. Maar zo’n gesprek levert vaak nog meer ruzie op. Er is veel onbegrip over en weer en jullie verwijten elkaar van alles. Samen komen jullie er niet meer uit. Het is dan zinvol om hulp van buitenaf in te schakelen. De GezinsManager is er om je te helpen.

Hoe relatieproblemen een kind beïnvloeden

Langdurige conflicten hebben een negatieve invloed op de ontwikkeling van je kind. Een kind dat opgroeit bij ouders met relatieproblemen of gescheiden ouders kan tegen verschillende problemen aanlopen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Slechte schoolprestaties
 • Problemen in de omgang met leeftijdgenoten
 • Gedragsproblemen
 • Lichamelijke klachten
 • Slecht zelfbeeld
 • Angst en eenzaamheid
 • Boosheid en verdriet
 • Onzekerheid
 • Bezorgdheid
 • Somberheid of depressief
 • Schuldgevoelens
 • Hechtingsproblemen
 • Loyaliteitsconflicten
 • Minder contact met de ouders
 • Hoger risico op afglijden

Wat kan ik zelf doen om de relatie te redden?

Je relatie loopt niet lekker. Er zijn veel spanningen, ruzies en conflicten. De communicatie is slecht en jullie praten steeds minder met elkaar. Kortom, je relatie zit in een slop. Probeer dan toch met elkaar in gesprek te blijven, hoe lastig dat ook kan zijn. Net zo belangrijk: probeer goed naar elkaar te luisteren, elkaar de ruimte te geven en elkaar beter te begrijpen.

Praten over de relatieproblemen helpt om een duidelijk beeld van elkaars problemen, pijnpunten, verwachtingen en behoeften te krijgen. Hierdoor leren jullie elkaars situatie te begrijpen en kun je de goede bedoelingen van de ander sneller herkennen. Door beter met elkaar te communiceren kunnen jullie samen de spanningen verminderen, beter met conflicten omgaan, stap voor stap jullie relatieproblemen oplossen en de relatie verbeteren.

Marjolein van Vuuren

GezinsManager


Hoe De GezinsManager jullie kan helpen

Soms lukt het niet om samen de harmonie terug te brengen en elkaar weer te vinden. De GezinsManager kan jullie daarbij mogelijk wel helpen. Samen met jou en je partner gaan we aan de slag om de relatie weer in balans te krijgen. Besluiten jullie toch om uit elkaar te gaan? Dan helpen wij jullie om de relatie zo goed mogelijk af te sluiten, zodat je daarna als partners in ouderschap verder kunt.

Dit doen we bijvoorbeeld middels de SCHIP-aanpak; een traject dat bestaat uit 5 fasen verspreid over 10 tot 12 gesprekken. In deze behandeling kijken we terug naar wat jullie samen heeft gebracht en zoomen we in op wat jullie uit elkaar drijft.

Naast de SCHIP-aanpak zijn andere begeleidingsvarianten zoals mediation, systemische gezinsbegeleiding of systeemtherapie mogelijk. Elk traject is maatwerk; jullie specifieke situatie is bepalend voor de inzet van de begeleiding.

Relatieproblemen oplossen: jouw kind staat centraal

Het belang van jullie kind staat altijd voorop. Ons doel is dan ook: ervoor zorgen dat je kind veilig en gezond kan opgroeien en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Dat doen we door jullie te helpen om elkaar als partners weer te vinden, of als ex-partners samen het ouderschap op te pakken.

Wat kan ik verwachten van De GezinsManager?

Samen met jullie gaan we op weg naar nieuw gezinsgeluk. Dat betekent dat wanneer je contact met ons hebt opgenomen, we daarna verschillende stappen zullen zetten. Van aanmelding tot eindevaluatie; bekijk wat je van ons kunt verwachten.

Wij helpen je verder

John de Brouwer

Gezinshulpverlener


Isabella van den Brink

Hypnotherapeut en paardencoach