Ouderschapsbemiddeling

Jij en je partner staan op het punt om te gaan scheiden of zijn net gescheiden. Jullie hebben kinderen en dat betekent dat jullie samen afspraken moeten maken over de kinderen en als ouders dienen samen te werken. Het kan dan verstandig zijn om met een ouderschapsbemiddelaar of -begeleider gezamenlijke oudergesprekken te voeren. Dit zorgt voor duidelijkere afspraken voor de toekomst en een betere basis voor verdere samenwerking, waardoor een hoop conflicten voorkomen worden.

Nu kan het zijn dat er al veel sprake is van strijd, spanningen en conflicten. En dat dit zelfs al een hele poos duurt. Wat jullie situatie ook is; De GezinsManager kan jullie op weg helpen en één van de vele vormen van ouderschapsbemiddeling en -begeleiding aanbieden.

Ouderschap na scheiding

Er zijn verschillende manieren om de zorg en de opvoeding van je kinderen na de scheiding te organiseren. Het is belangrijk op zoek te gaan naar een vorm die het beste bij jullie situatie past. Twee bekende vormen van ouderschap lichten we toe:

Co-ouderschap

Bij co-ouderschap communiceren jullie rechtstreeks met elkaar, nemen jullie gezamenlijk beslissingen en hebben jullie allebei een flexibele houding. Co-ouderschap werkt alleen als jullie goed samenwerken, een respectvolle houding tegenover elkaar hebben, samen overleggen en discussies samen goed kunnen afronden. Voor jullie kinderen zal dit prettig zijn. Om co-ouderschap goed uit te kunnen voeren kan een ouderschapsplan helpen en zijn gesprekken hierover zinvol.

Parallel ouderschap

Bij parallel ouderschap vullen jullie het ouderschap volledig los van elkaar in, jij op jouw eigen manier en je ex-partner op zijn of haar eigen manier. Er is weinig sprake van contact of emotionele betrokkenheid. Jij of je ex heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de kinderen gedurende de tijd je voor hen zorgt. Zulke duidelijke grenzen helpen vaak om conflicten te verminderen of te voorkomen.

Parallel ouderschap wordt vaak alsnog gekozen wanneer gebleken is dat de samenwerking tussen ouders niet meer te herstellen is. Voor kinderen is het dan prettiger dat ouders helemaal geen contact meer hebben.

Waarom ouderschapsbemiddeling?

In de wet is vastgelegd dat ouders na een scheiding afspraken dienen te maken voor hun kinderen. Het uitgangspunt hierbij is dat kinderen met beide ouders contact houden en dat ouders allebei verantwoordelijk blijven voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Ook een ouderschapsplan is wettelijk verplicht. Om te komen tot afspraken is het zinvol om de expertise van een onafhankelijke ouderschapsbemiddelaar te gebruiken. Door bemiddeling voorkom je strijd en ontstaat er meer rust in deze ingewikkelde periode. Ook je kinderen hebben hierdoor minder last van de scheiding.

Samen met onze ouderschapsbemiddelaar gaan jullie op zoek naar een vorm van ouderschap die het beste aansluit op jullie situatie. Dit hoeft overigens niet één vorm te zijn; soms kan het helpen om methoden van co-ouderschap en parallel ouderschap met elkaar te combineren. Daarnaast gaan we samen op zoek naar een vorm van bemiddeling die het beste aansluit op jullie wensen. Zo bieden we naast mediation bijvoorbeeld ook SCHIP-therapie  aan.

Wanneer de scheidingssituatie dermate complex is en jullie het idee hebben in een vechtscheiding te zitten, dan kunnen wij jullie vanuit onze lange en brede ervaring alsnog de juiste ondersteuning bieden

Hoe ouderschapsbemiddeling werkt

Hoe het bemiddelingstraject er precies uitziet, is afhankelijk van jullie situatie en jullie vragen. We maken eerst kennis met jou, je ex-partner en in sommige gevallen met jullie verwijzer. Dit noemen we de start- en onderzoeksfase: we onderzoeken welke vorm van ouderschapsbemiddeling of -begeleiding nodig is. Nadat dit duidelijk is geworden gaan we hiermee van start en de transitiefase in: een fase waarin door bemiddeling een veranderingsproces op gang wordt gebracht. Het kan zijn dat naast bemiddeling meer ondersteuning gewenst is om tot verandering te komen. Dit verzorgen wij ook, uiteraard in overleg met jullie. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Pedagogische ondersteuning in de thuissituatie
  • Individuele begeleiding van een van de ouders
  • Intensieve ambulante gezinsbegeleiding
  • (Paarden)coaching of een vorm van individuele therapie
  • Deelname aan een familieopstelling

Een vast onderdeel van het bemiddelingstraject is psycho-educatie. Hierbij richten we ons op de gevolgen van de echtscheiding voor je kinderen, waarbij extra aandacht wordt besteed aan het thema loyaliteit en loyaliteitsproblemen. Daarnaast kan tijdens de ouderschapsbemiddeling of -begeleiding elk relevant onderwerp* aan bod komen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het verbeteren van de communicatie tussen jullie als ouders
  • Kinderen niet betrekken bij conflicten en zaken rondom jullie scheiding
  • Voorkomen dat je een kind als boodschapper inzet
  • Het vaststellen van een omgangsregeling
  • Het opstellen van een ouderschapsplan

De transitiefase ronden we af met een eind evaluatieverslag of desgewenst een ouderschapsplan. Dit noemen we de borgingsfase. De afspraken die jullie zelf tijdens het bemiddelingstraject hebben gemaakt worden vastgelegd.

Het belang van jouw kind staat voorop

Tijdens het gehele traject bewaken we de belangen van elk kind*. Is de keuze die jullie als ouders maken goed voor het kind, of juist niet? Wij geven dan ook extra aandacht aan je kinderen. Hoe gaat het met hen en wat hebben ze nodig? Om dit duidelijk te krijgen gaan we met elk kind in gesprek. Doorgaans vinden er 2 of 3 gesprekken plaats. Deze kunnen bij ons op locatie, bij jou of je ex thuis of op school plaatsvinden.

Op basis van de gesprekken krijgen we helder hoe jullie kinderen met de scheiding omgaan en of er extra begeleiding nodig is. Een andere mogelijkheid kan ook zijn dat je kind aansluit bij de KIES : in een groep met meerdere kinderen leert hij of zij omgaan met de scheiding.

* Dit geldt niet als er wordt gekozen voor de SCHIP-aanpak . Dit traject richt zich puur op de ouders, die als ex-partners het ouderschap opnieuw moeten organiseren; we hebben het dus niet over de kinderen.

Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan kan jullie helpen om meer rust en duidelijkheid te geven. Alleen het vaststellen van de gemaakte afspraken is niet voldoende; het ouderschapsplan moet echt kloppen, duidelijke kaders bevatten en ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen. We stellen tijdens of aan het einde van het bemiddelingstraject desgewenst een ouderschapsplan op, of passen het bestaande ouderschapsplan in overleg met jullie aan.

Voor wie

Ouderschapsbemiddeling en -begeleiding is bedoeld voor ouders die op het punt staan uit elkaar te gaan, of al korte of langere tijd gescheiden zijn. Zij moeten het ouderschap opnieuw organiseren en daar helpen wij bij. Samen met ouders komen we tot nieuwe afspraken. Of we helpen ouders bij het verbeteren van de communicatie, zodat zij zelf weer makkelijker tot afspraken kunnen komen.

In een aantal gevallen is ouderschapsbemiddeling en -begeleiding noodzakelijk, omdat de strijd tussen ouders te lang doorgaat en kinderen er echt schade door oplopen. Doorgaans neemt een verwijzer hierover contact met ons op.

Het doel

Het doel van ouderschapsbemiddeling en -begeleiding is het vinden van een basis en vorm van goed ouderschap na een scheiding, die in het belang van het kind is en waar beide ouders zich in kunnen vinden. We werken samen toe naar een situatie waarin de kinderen zo min mogelijk last hebben van de scheiding en er zoveel mogelijk rust komt voor de ouders.

Vragen over ouderschapsbemiddeling?

Via het formulier hieronder kun je je bij ons aanmelden. Dit kan zowel met als zonder verwijzing vanuit het medische of sociale domein. Heb je vragen hierover? Bel of mail ons.

 

Wanneer wordt ouderschapsbemiddeling ingezet?

Wij helpen je verder

Isabella van den Brink

Hypnotherapeut en paardencoach


Janneke Bergmans

Directrice - Orthopedagoog, mediator & trainer


Dick de Vreugd

Mediator en ouderschapsbemiddelaar