Casusregie bij complexe gezinsproblemen

Er zijn meerdere hulpverleners bij je gezin betrokken, maar de problemen blijven aanhouden. Als ouder ben je het overzicht kwijt en niet in staat om zelf de regie te houden. De GezinsManager kan jullie dan helpen: wij voeren de regie over de hulpverlening en dragen zorg voor de coördinatie van de verschillende hulp die jouw gezin krijgt. We brengen samenhang in de aangeboden hulp, we helpen bij het oplossen van de problemen en bij het verbeteren van de thuissituatie. Dit noemen we casusregie.

Voorbeelden van complexe gezinsproblemen

We spreken van complexe gezinsproblemen als meerdere gezinsleden tegen problemen aanlopen en je als gezin op meerdere fronten vastloopt. Voorbeelden hiervan zijn:

 

  • Als ouder heb je psychische problemen of een verstandelijke beperking en daardoor ondervind je problemen in de opvoeding.
  • Je kinderen worden in hun ontwikkeling belemmerd, doordat zij hun eigen problemen hebben waar ondersteuning voor nodig is.
  • Je kind mag of kan niet meer naar school en krijgt dagbestedingsactiviteiten aangeboden.
  • Je kind heeft een stoornis en als ouder heb je je eigen problemen, waardoor je hier niet goed mee om kan gaan.
  • Als ouder ben je je gezagspositie kwijt en daarom escaleren conflicten tussen gezinsleden regelmatig. Om die reden zijn instanties als Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming bij jullie gezin betrokken.
  • Jullie zijn gescheiden en je kinderen hebben daar erg veel last van. Daarom wordt jullie gezin door een zorgaanbieder ondersteund.

Hoe wij jouw gezin begeleiden

We gaan samen met jouw gezin en je netwerk aan de slag om de thuissituatie weer fijn, veilig en stabiel te maken. Eén GezinsManager zal de rol van casusregisseur op zich nemen. Hij of zij zal contact opnemen met alle betrokken hulpverleners en instanties. Mogelijk wordt hiervoor een netwerkoverleg georganiseerd om duidelijk te krijgen wat ieders rol en taak is binnen jullie gezin. Vervolgens maken we samen één plan. Het heeft onze voorkeur om zelf de begeleiding bij jou thuis te verzorgen. Een tweede GezinsManager zal de thuisbegeleiding verzorgen. Door zelf de casusregie te voeren én de gezinsbegeleiding te verzorgen kan er efficiënt gewerkt worden. Hierdoor voorkomen we ook dat er teveel verschillende instanties betrokken zijn.

In grote lijnen ziet het traject er als volgt uit:

  1. Kennismaking: wat is er nodig? We maken samen met jullie een analyse van de situatie, brengen de risico’s en de hulpvragen in kaart en stellen de doelen op. Hiervoor gaan we met alle gezinsleden uitgebreid in gesprek. We observeren, nemen echt de tijd om te luisteren en geven persoonlijke aandacht. Van alle bevindingen en doelen wordt een verslag gemaakt. Bij elke stap in deze fase worden jullie als ouder en jullie kinderen intensief betrokken.
  2. Aan de slag: welke expertise is nodig? Dat is op voorhand niet zo makkelijk te zeggen. Elk traject is maatwerk en de casusregisseur vanuit De GezinsManager zal er alles aan doen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de zorgbehoefte en wensen van jouw gezin. Als het nodig is overleggen we met de gemeente of je huisarts, om ervoor te zorgen dat jullie de juiste hulp ontvangen en dat deze hulp ook door de gemeente wordt vergoed. We werken samen aan de doelen en betrekken het netwerk erbij voor de nodige steun en continuïteit.
  3. Evaluatie: zijn de doelen bereikt? Dan ronden we af. Als het nodig is gaan we verder totdat alle doelen zijn behaald. Na afronding kijken we samen met jouw gezin terug op het traject.

Voor wie

Casusregie is voor vastgelopen gezinnen, waarin zowel ouders als kinderen tegen problemen aanlopen. Door de complexiteit van de problemen zijn er meerdere hulpverleners bij het gezin betrokken, maar de situatie verbetert niet.

Het doel

Het doel is dat jullie als ouders de regie over de opvoeding en over je eigen leven weer terug kunnen pakken. Zodat jullie samen de weg naar nieuw gezinsgeluk kunnen bewandelen.

Chantal Kottier

Pedagoog


Vragen over casusregie?

Om je aan te melden, heb je een verwijzing nodig. Bijvoorbeeld van je huisarts, de kinderarts, het wijkteam, CJG of Jeugdbescherming. Heb je daar vragen over? Of heb je hulp nodig bij de aanmelding? Bel of mail ons dan gerust.

Wij helpen je verder

Mirjam Traas

Jeugdzorgwerker


Ingrid Verkamman

Jeugdhulpverlener


Sietske Hamann

GezinsManager


John de Brouwer

Gezinshulpverlener