Opvoedproblemen

Opvoedproblemen

Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Als ouder probeer je de opvoeding daar zo goed mogelijk op af te stemmen. Jij kent je kind het beste en je weet wat werkt. Toch kan opvoeden soms best lastig zijn. Driftbuien, doordrammen, slecht luisteren, spijbelen, te laat thuiskomen; het hoort er allemaal bij. Dit soort gedrag proberen te veranderen vergt veel tijd, energie en geduld.

Net als iedere andere ouder heb je perioden waarin je je zorgen maakt over de opvoeding van je kind – zeker als het lastige gedrag langer aanhoudt. Lukt het je niet om het gedrag van je kind om te buigen? Heb je het gevoel dat je kind hierdoor in zijn of haar ontwikkeling wordt geremd? Dan ervaar je opvoedproblemen en is het verstandig om hulp te zoeken.

Wanneer spreken we van opvoedproblemen?

Opvoedproblemen zijn problemen die je als ouder ervaart, maar die ontstaan doordat je kind langdurig ongewenst gedrag vertoont. Of als het gedrag niet voldoet aan jouw verwachtingen. Over wat voor gedrag hebben we het dan? Een aantal voorbeelden:

 • Driftbuien
 • Heel druk gedrag
 • Onzeker of angstig gedrag
 • Agressief gedrag
 • Wisselende emoties
 • Spijbelen
 • Zwerfgedrag

Gezinsproblemen

Het gedrag van je kind wordt daarnaast ook beïnvloed door jou als ouder, andere mensen en de omgeving. Het kan ook zijn dat je zelf over onvoldoende opvoedingsvaardigheden beschikt. Ook een lastige of vastgelopen thuissituatie kan bepaalde opvoedproblemen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan situaties als:

 • Een relatiebreuk, echtscheiding of vechtscheiding
 • Je bent een alleenstaande ouder en je moet je kinderen alleen opvoeden
 • Jij en je partner verschillen van mening over de opvoeding
 • Er is sprake van een nieuw samengesteld gezin en er zijn veel conflicten
 • De interacties tussen gezinsleden worden steeds slechter
 • Iemand binnen het gezin heeft een stoornis of een chronische ziekte
 • Het overlijden van een gezinslid

Wat als de opvoedingsproblemen zich opstapelen?

Opvoedingsproblemen kunnen zowel geleidelijk als plotseling ontstaan. Soms gaat het om lichte problemen, maar het kan ook zijn dat de opvoedproblemen ernstig zijn. Hoe dan ook, als ouder kun je deze problemen niet altijd zelf of met je gezin oplossen. Het is dan ook niet zo gek als je soms aan jezelf begint te twijfelen en je machteloos voelt. Daarbij komt dat je vaak niet meer weet hoe je op het gedrag van je kind moet reageren. Dat kan heel frustrerend zijn en je af en toe zelfs kwaad maken.

Aan de andere kant voelt je kind zich onder druk gezet, is hij of zij minder geneigd het gedrag aan te passen en lijkt een oplossing steeds verder weg te raken. Jullie komen terecht in een neerwaartse spiraal en de opvoedproblemen stapelen zich op; wat kun je nu het beste doen? Hulp inschakelen, deskundige hulp van buiten.

Waar vind ik hulp bij opvoedproblemen?

Ieder gezin heeft weleens hulp nodig bij de opvoeding, of behoefte aan advies over hoe je opvoedproblemen kunt voorkomen. Sommige ouders vinden hulp bij familie, vrienden en mensen uit de omgeving. De nodige ondersteuning kan ook komen van de school, de huisarts, het wijkteam, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en andere instanties. Maar soms heb je meer begeleiding nodig, omdat lichte hulpverlening niet voldoende is en de opvoedingsproblemen blijven aanhouden.

Ingrid Verkamman

GezinsManager


Hoe De GezinsManager jouw gezin kan helpen

De GezinsManager heeft ervaring met de meest complexe opvoedproblemen. Wij kunnen jou en je gezin dan ook op verschillende manieren begeleiden en adviseren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Gezinsondersteuning aan huis
 • Systeembegeleiding en systeemtherapie
 • Familieopstellingen
 • Diagnostiek
 • Kindertherapie
 • Residentiële voorzieningen
 • (Paarden)coaching
 • Training

Krijg weer vertrouwen in de opvoeding

Ons doel is om jou te helpen grip te krijgen op de situatie, het gedrag van je kind om te buigen en weer vertrouwen te krijgen in de opvoeding. Het uiteindelijk doel is dat jullie samen de weg naar nieuw gezinsgeluk bewandelen. Daar gaan we jouw gezin bij helpen.

Wat kan ik van De GezinsManager verwachten wanneer ik een opvoedprobleem heb?

Neem contact met ons op als wij je kunnen helpen bij jouw opvoedprobleem. Daarna mag je van ons enkele stappen verwachten die we zetten bij het oplossen hiervan. Bekijk snel wat je hiervan kunt verwachten.

Wij helpen je verder

Ingrid Verkamman

Jeugdhulpverlener