KIES-training

Een scheiding is een zwaar en ingrijpend proces, niet alleen voor jezelf maar ook voor je kinderen. Soms kan het helpen als je kind met anderen hierover kan praten en samen kan zijn met leeftijdsgenoten, die in dezelfde situatie zitten. Op een veilige plek waar je kind met anderen kan delen wat hij of zij thuis meemaakt, vragen kan stellen en zijn of haar zorgen kan uiten. Een plek waar je kind niet alleen zijn of haar eigen situatie kan verkennen, maar ook kan leren hoe andere kinderen met de scheiding van hun ouders omgaan.

KIES biedt zo’n plek. KIES staat voor Kinderen In Een Scheiding. Tijdens deze spel- en praatgroep kan je kind de scheiding beter leren begrijpen, een plaats geven en beter omgaan met de veranderingen.

Wanneer kan een KIES-training helpen?

Een KIES-training kan in verschillende echtscheidingssituaties helpen, zoals:

  • Jullie zijn kortgeleden uit elkaar gegaan
  • De scheiding is al langer geleden

In een veilige groepssituatie gaat je kind samen met leeftijdsgenoten over de scheiding praten. Je kind krijgt alle ruimte om zijn of haar gevoelens en ervaringen te delen, de eigen situatie te begrijpen en herkenning te vinden bij andere leeftijdsgenoten.

Hoe een KIES-training is opgezet

De KIES-training bestaat uit 8 bijeenkomsten en elke bijeenkomst duurt gemiddeld 1,5 uur. De groep bestaat uit 8 tot 10 kinderen. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met verschillende werkvormen. Elke werkvorm is afgestemd op de kinderen uit de groep. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Gesprekken
  • Rollenspellen
  • Creatieve opdrachten
  • Spellen
  • Stellingen

Tijdens de verschillende werkvormen leren de kinderen eigen oplossingen te vinden voor de veranderingen die ze als moeilijk ervaren.

Na afloop beschikken de kinderen over een beter zelfbeeld, meer zelfvertrouwen en de nodige handvatten om goed aan te geven wat ze vinden en willen. Daarnaast leren de kinderen om te kiezen voor hun eigen wensen, behoeften en verwachtingen. Ook leren de kinderen beter met hun emoties om te gaan, beter te communiceren met hun ouders en een betere invulling te geven aan de loyaliteit naar hen toe. We sluiten de KIES-training af met een individuele terugkoppeling naar de ouders.

Voor wie

KIES-trainingen zijn bedoeld voor alle kinderen die de scheiding van hun ouders meemaken. Er hoeven niet direct zorgen te zijn over het kind; elk kind kan deelnemen als hij of zij er behoefte aan heeft.

Het doel

Het doel van KIES is om kinderen de gelegenheid te bieden om gehoord te worden. Om elk kind een stem te geven in zijn of haar eigen situatie en te leren om voor zichzelf te kiezen. Dat helpt kinderen om hun eigen plek binnen de nieuwe situatie te vinden en om grip op hun leven te houden.

.

Locatie

De KIES-training wordt gegeven op onze eigen locatie. Ook bestaat er de mogelijkheid om de training op basisscholen en op het voorgezet onderwijs te geven.

Ingrid Verkamman

Jeugdhulpverlener


Vragen over KIES-training?

Via het formulier hieronder kun je je kind bij ons aanmelden. Dit kan zowel met als zonder verwijzing vanuit het medische of sociale domein. Heb je vragen hierover? Bel of mail ons.

Wij helpen je verder

Janneke Bergmans

Directrice - Orthopedagoog, mediator & trainer