Dick de Vreugd

Mediator en ouderschapsbemiddelaar


Heb je een vraag?

Dick heeft gespecialiseerd in mediation en ouderschapsbemiddeling. Kernwoorden voor Dick zijn openheid en eerlijkheid en het zoeken naar verbinding tussen mensen. Hij creëert veiligheid binnen de gesprekken waardoor ouders en jongeren durven en kunnen zeggen wat hen dwars zit.