Coaching

Coaching door de GezinsManager, “Onze expertise wordt benut”

Sinds enkele maanden is Roel Bergmans onze teamleider. Door zijn achtergrond in en kennis mbt het werken met complexe gezinsproblematiek hebben we als team de begeleiding van kwetsbare gezinnen een enorme impuls kunnen geven. Hierdoor hebben we kunnen groeien in de manier waarop we deze begeleidingen inzetten en hoe we dit kwalitatief gezien vorm geven. De visie die wij hebben (en al hadden) in het werken met gezinnen wordt hierdoor breder gedragen, wat maakt dat de benodigde veranderingen ook beter vaste grond vinden.

Op beleidsmatig niveau kunnen we profiteren van de input van Roel, maar ook van zijn manier van leidinggeven, waarin hij de zaken als het ware omdraait: hij geeft ons de boodschap te varen op eigen professionaliteit en inschattingsvermogen in wat nodig is in een casus. Vanuit hier laten we de organisatie zien wat dit oplevert. Binnen de gestelde kaders. Daarnaast prikkelt het ons om te blijven onderzoeken in hoeverre deze kaders passend blijven. Onze expertise wordt benut. En dit werpt zijn vruchten af!
Ook op casusniveau biedt hij ons vakinhoudelijke ondersteuning mbt het systeemgericht werken en gezinsbegeleiding algemeen. Naast het hebben van een teamleider, merken we ook dit stuk nodig te hebben om onze functie stevig neer te kunnen blijven zetten. Een schakel op deze inhoud, tussen de werkvloer en beleidsmakers/ managementteam.

Roel Bergmans

De GezinsManager


Deze referentie heeft betrekking op: