Zorg management

Een eigen visie en innovatief

Kees Swaanen, vestigingsdirecteur BJZ;

“Hij is een gedreven manager die steeds het evenwicht weet te vinden tussen verschillende belangen en daarbij helder en concreet zijn standpunt weet uit te dragen.Wij willen dhr Bergmans van harte danken voor de geleverde inzet en betrokkenheid bij onze cliënten en organisatie en wensen hem alle goeds toe voor de toekomst en zijn toekomstige carrière “.

Bas van der Meulen, jeugdbeschermer en jeugdreclasseerder;

“Roel is een positieve, betrouwbare en toegankelijke manager. Als leidinggevende weet hij door goede communicatieve vaardigheden bij diverse personen aan te sluiten en hen te motiveren waardoor zij zich beter inzetten voor de organisatie. Roel heeft een eigen visie en is innovatief”

Janneke Bergmans

Orthopedagoog, mediator, trainer


Vragen? Neem contact op!

Deze referentie heeft betrekking op: