Privacyverklaring de GezinsManager

Datum: 29 augustus 2018

In het kader van onze hulpverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze De GezinsManager, uw persoonsgegevens gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, locatiegegevens (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer.

De GezinsManager verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de hulpverlening van De GezinsManager. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van De GezinsManager dan wel ter uitvoering van een jeugdzorgovereenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

De GezinsManager verkrijgt persoonsgegevens en/of rapportages van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze hulpverlening. De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer en overige persoonsgegevens die aan De GezinsManager worden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Verstrekking aan derden
In het kader van de hulpverlening kan De GezinsManager persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de hulpverlening van De GezinsManager, zoals aan onze accountant Louer Accountancy en Advies en onze ondersteunde diensten in het kader van de bedrijfsvoering Scale Management en Louer administratiekantoor. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer De GezinsManager aan een wettelijke verplichting moet voldoen. De GezinsManager zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

Nieuwsbrief
Voor onze nieuwsbrief correspondentie gebruikt De GezinsManager Mailchimp als gegevensverwerker. In het kader van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de Data Processing Agreement van Mailchimp geactualiseerd. De verzamelde informatie zoals uw naam en e-mailadres wordt overgebracht naar en door Mailchimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Mailchimp stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Mailchimp maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vind je in de privacyverklaring van Mailchimp. Indien u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor eenvoudig uitschrijven, iedere nieuwsbrief van ons bevat een link onderaan waarmee u zich kunt afmelden.

Cookies
De GezinsManager gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en hulpverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. In de verwerkersovereenkomst staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. uw IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina’s, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Klik hier om uw cookie instellingen aan te passen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Links
De GezinsManager kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. De GezinsManager is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. De GezinsManager raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (het laatste in het geval De GezinsManager geen gerechtvaardigd belang meer heeft bij het bewaren van de gegevens). Ook kunt u De GezinsManager verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar uw eigen gezinsmanager. De GezinsManager zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
De GezinsManager neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De GezinsManager maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De GezinsManager verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De GezinsManager op via roel@degezinsmanager.nl of info@degezinsmanager.nl

De GezinsManager is als volgt te bereiken:

  • Adres : Bijsterveldenlaan 5, 5045 ZZ Tilburg
  • Kamer van Koophandel: 6771146
  • Telefoon: 013-3030090

De GezinsManager kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 augustus 2018.