Inleiding / algemeen:

Het gaat goed met De GezinsManager. Inmiddels zijn we als organisatie gegroeid naar een personeelsbestand van 40 medewerkers én ontvangen we jaarlijks meer dan 350 (!) nieuwe aanvragen om hulp aan kinderen en ouders te bieden, in de regio Zeeland én Noord- Brabant.

De GezinsManager is onderdeel van diverse samenwerkingsverbanden zoals Samen Deskundig in West Brabant, Joost in Zeeland én in de Hart van Brabant regio hebben we een samenwerkingsverband onder de naam ikXs opgezet dat per 1 januari 2023 echt een start maakt.

Daarnaast zijn we voornemens om ook in andere regio’s onze ambulante hulpverlening aan te bieden, zoals in Limburg en Rivierenland (op de grens van noord brabant én gelderland). Met deze uitbreiding van regio’s zal De GezinsManager in het hele zuiden van Nederland beschikbaar zijn voor ouders én kinderen. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat we onze teams uit willen breiden met jeugdzorgspecialisten. Echte vakmensen! We zijn op zoek naar betrokken professionals met ervaring én (persoonlijke) ambities.

Mediator / ouderschapsbemiddelaars:

Onder andere zoeken we per direct ouderschapsbemiddelaars en mediators;  specialisten op gebied van echtscheiding om ouders te begeleiden naar goed ouderschap na hun scheiding.

Als ouderschapsbemiddelaar krijg je te maken met complexe scheidingssituaties, waarbij sprake is van hoog oplopende conflicten tussen ouders. Vaak ontvangen we een verwijzing voor hulp vanuit gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming) of UHA trajecten vanuit de rechtbank en wijkteams die betrokken zijn geraakt bij het gezin.

Ons hoofddoel is het realiseren van gedeeld of gescheiden ouderschap, waarin de belangen van het kind voorop staan. Je begeleidt ouders bij de veranderingen waar zij mee te maken hebben na hun scheiding. Gezinstransities geef je mede vorm, met name in het proces van ouderschapsreorganisatie en zo te komen tot nieuwe afspraken omtrent het vormgeven van het ouderschap nu ouders niet meer samenwonen.  Je gebruikt begrippen als strijd en welzijnskader, ‘de muur’ en helpt ouders telkens weer de focus op de ouder-kind relatie te leggen in plaats van op de ex-partnerrelatie. Je durft stelling te nemen tegen de strijd en werkt systeem gericht.

Momenteel biedt De GezinsManager maatwerk behandelingen aan om conflicten tussen ouders te doen verminderen.  Zo bieden we onder andere schiptherapie; systeemtherapie en mediation bemiddelingstrajecten aan of een traject volgens model van parallel solo ouderschap;  Natuurlijk vergeten we de kinderen niet in al deze trajecten. Kinderen kunnen indien gewenst een traject voor  kindercoaching, creatieve therapie of een KIES-traject  aangeboden krijgen om de scheiding van ouders én vervelende gebeurtenissen hieromtrent te verwerken.

 

Wij komen graag in contact met: 

 • Ervaren mediators/ouderschapsbemiddelaars die gescheiden ouders helpen het ouderschap te reorganiseren en toch gezamenlijk uit te blijven voeren voor hun kind(eren) én/ of

 

 • Ervaren HBO opgeleide zorgprofessionals met ruime ervaring in het werkveld, en bij voorkeur SKJ geregistreerd. Heb je géén SKJ registratie, dan willen we dat je bereid bent om een EVC traject aan te gaan. Een EVC traject is een scholings -en begeleidingstraject dat je aangeboden krijgt vanuit de werkgever en dit traject stelt je in staat om tot een SKJ registratie te komen.

 

 • Professionals die overtuigd zijn van hun eigen mogelijkheden en ongezonde gezinspatronen kunnen doorbreken zodat ouders en kinderen samen verder kunnen.

 

Wij vinden het belangrijk dat: 

 • Je als ouderschapsbemiddelaar / mediator makkelijk in staat bent verbindingen aan te gaan met gezinsleden, en hun eigen en professionele netwerk.
 • Je je daarnaast op correcte wijze, zowel mondeling als schriftelijk kan verhouden tot onze opdrachtgevers en verwijzers. Verslaglegging dient door je opgesteld te worden volgens de kaders van het primaire proces van De GezinsManager.
 • Je naast professionele kaders ook inschattingen kunt maken op basis van eigen levenservaring. Het hebben van een eigen (samengesteld) gezin, draagt in onze visie bij aan de ontwikkeling van je beroepshouding jegens ouders en kinderen en helpt hen goed te begrijpen.
 • Je enige specialistische kennis hebt ontwikkeld op gebied van ouderschapsbemiddeling, systeem interventies en werken met specialistische doelgroepen zoals LVG of Multiproblem gezinnen.
 • Jij De GezinsManager positief vertegenwoordigt en met ons het allerbeste na streeft.

 

Van ons mag je verwachten

 • Uitdagende complexe gezinstrajecten die je meeneemt in je rugzak.
 • Intensieve ondersteuning bij de uitvoering van de gezinstrajecten in de vorm van coaching en advisering vanuit een gedragsdeskundige.
 • Ruimte voor eigen initiatieven om de hulpverlening beter te laten verlopen.
 • Een groot professioneel netwerk waar je mogelijk gebruik van kan maken.
 • Een visie waarbij de cliënt centraal staat in alles wat we doen.
 • Een minimaal dienstverband van 24 uur en maximaal 36 uur.
 • Een dienstverband volgens de uitgangspunten van de CAO jeugdzorg.
 • Salarisinschaling vindt plaats afhankelijk van je ervaring en kennis en attitude, binnen schaal 9 of 10 (min EUR 3065 – max EUR 4605), conform CAO jeugdzorg.

 

Mocht je interesse hebben stuur dan een email met een (korte) motivatie en je cv. Geef ook aan wanneer je eventueel beschikbaar zou zijn en in welke regio je voor ons wilt komen werken. Mocht je onze interesse gewekt hebben dan nodigen wij je uit voor een gesprek zodat je zo snel mogelijk kunt starten!

Wil je contact over deze ‘vacature’? Mail dan naar info@degezinsmanager.nl of bel met Roel Bergmans (06-57334412) of Peggy Deliën (peggy@degezinsmanager.nl of 0612849719). Kijk ook eens op onze Facebookpagina.