Wij zijn De GezinsManager, een ambitieuze aanbieder van jeugdhulp in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Wat ons onderscheidt? Onze expertise en efficiënte aanpak bij complexe gezinsproblemen!

Maatwerk is onze kracht, en we zoeken altijd naar de meest passende hulpverleningsvariant voor elk kind en gezin. Daarbij staat het belang van het kind altijd centraal! Onze missie is om gezinnen stappen in de goede richting te laten zetten en de best passende zorg te bieden aan kinderen en gezinnen die complexe en specialistische jeugdhulp nodig hebben. Dit is wat we doen, en daar zijn we trots op!

 

ZORGBEMIDDELAAR | Regio Hart van Brabant | Tilburg

 

Op dit moment zoeken we per direct een servicegerichte zorgbemiddelaar met kennis en ervaring in de jeugdzorg. Vanuit onze locatie in Tilburg voer je diverse taken uit. Binnen de aanmelddienst werk je samen met collega-zorgbemiddelaars voor onze andere locaties in Breda, Bergen op Zoom en Limburg.

Voor deze nieuwe functie komen wij graag in contact met:

 • Een professional met ervaring in cliëntadvisering en/of zorgbemiddeling in het jeugdzorglandschap, bekend met de Jeugdwet, financiering van jeugdhulpvoorzieningen en zorgcontracten met gemeenten.
 • Een professional die bekend is met complexe gezinsproblemen, procesmatig kan denken en de hulpvraag kan koppelen aan een passend hulpaanbod.
 • Een professional die in het eerste contact een samenwerking kan aangaan die past bij onze visie, waarbij aandacht en vertrouwen centraal staan.
 • Een creatieve en ondernemende persoonlijkheid die De GezinsManager op een positieve manier uitdraagt en ervoor zorgt dat het eerste contactmoment soepel en positief verloopt.

Hoe zien je werkzaamheden eruit?

 • Eerste screening van aanmeldingen.
 • Inhoudelijk en financieel beoordelen van dossiers.
 • Uitvoeren van aanmeldgesprekken met cliënten om de zorgvraag helder te krijgen.
 • Triage overleg met een regiebehandelaar en zorgbemiddelaars over de inzet van passende jeugdzorg en zorgen voor de juiste beschikkingen/afspraken voordat de zorg kan starten.
 • Procesmatige ondersteuning bij het organiseren van de best passende zorg en het regelen van de juiste beschikking bij gemeenten.
 • Afspraken maken en vastleggen met zorgaanbieders rondom hoofd-onderaannemerschap.
 • Zorgdragen voor een geldige en correcte beschikking/verwijzing en zo nodig afstemmen met jeugdprofessionals van de gemeente over een benodigde beschikking.
 • Monitoren van de voortgang van (vervolg)beschikkingen of niet-passende beschikkingen.
 • Beantwoorden van vragen van verwijzers, jeugdprofessionals, cliënten en collega’s.

Wij vinden het belangrijk dat:

 • Je op correcte wijze kunt communiceren met onze cliënten, opdrachtgevers, verwijzers en binnen onze organisatie voor verbinding zorgt.
 • Je hebt het lef om door te vragen om de situatie en de hulpvraag helder te krijgen.
 • Je creatief en out-of-the-box kunt denken en naast professionele kaders ook zelfstandig inschattingen kunt maken op basis van eigen werkervaring.
 • Je vanuit betrokkenheid tegengestelde belangen weet te overwinnen en de regie kunt houden in het aanmeldtraject.
 • Je enige kennis hebt op het gebied van ouderschapsbemiddeling, systeeminterventies en werken met specialistische doelgroepen zoals LVG of multi-probleemgezinnen.

Van ons mag je verwachten:

 • Een visie waarbij de cliënt centraal staat in alles wat we doen.
 • Een uitdagende en afwisselende functie, die je dagelijks in contact brengt met (nieuwe) cliënten, verwijzers en collega’s.
 • Ondersteuning van collega’s bij het matchen van aanmeldvragen of in de vorm van coaching en advisering vanuit een regiebehandelaar.
 • Ruimte voor eigen initiatieven en een groot professioneel netwerk waar je gebruik van kunt maken.
 • Een dienstverband conform de CAO Jeugdzorg, inschaling in schaal 9 (minimaal € 3.042,75 en maximaal € 4.544,51 bij een fulltime dienstverband).
 • Recht op een tegemoetkoming in de reiskosten, een goede pensioenregeling, vakantiegeld en een vaste eindejaarsuitkering.

Mocht je interesse hebben, stuur dan een e-mail met een (korte) motivatie en je cv vóór 14 juni 2024 naar peggy@degezinsmanager.nl. Als wij een match zien, nodigen wij je uit om elkaar verder te leren kennen. De gesprekken worden gepland op dinsdag 18, donderdag 20 of dinsdag 25 juni a.s.