Samenwerking met SDW

SDW is onderdeel van Samen Deskundig. Het is een fijne samenwerkingspartner die hulp biedt op het gebied van wonen, werken, leven en leren. De ondersteuning op deze vier levensgebieden is vooral voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. Er wordt gekeken naar de talenten en mogelijkheden van de cliënten en naar wat zij wél kunnen en willen. Ook wordt er gekeken naar hoe zij zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en daardoor kunnen meedoen in de maatschappij. Met hun expertise en mogelijkheden zijn zij van toegevoegde waarde binnen het samenwerkingsverband van Samen Deskundig West-Brabant.

Benieuwd naar het werk van SDW? Lees meer op hun website.