Kwaliteitsmanagementsysteem

Bedrijfshulpverlening binnen De GezinsManager heeft tot doel de directe en indirecte nadelige gevolgen van calamiteiten voor de aanwezige personen en de bedrijfsmiddelen zoveel mogelijk te beheersen. Dit betekent dat door het nemen van de juiste maatregelen, schade aan de organisatie en/of personen bij een incident wordt beperkt, waardoor de voortgang van de bedrijfsactiviteiten en de zorg voor het personeel en bezoekers zo snel mogelijk kan worden gecontinueerd en gewaarborgd.

De organisatie, opleiding, uitrusting en het aantal bedrijfshulpverleners moeten zodanig zijn dat elk van de wettelijk gestelde take effectief kan worden uitgevoerd. Hierbij moeten men rekening houden met de maatgevende factoren voor alle locaties van de GezinsManager.

Door oefening, ervaring en veranderende omstandigheden zal met dit plan op regelmatige basis moeten evalueren en indien nodig daarin wijzigingen aan brengen.

Omdat De GezinsManager gebruikt maakt van meerdere locaties zijn de locatie-specifieke basisgegevens ondergebracht in afzonderlijke BHV basisgegevens locatie formulier. Een hardcopy versie van deze BHV-procedure inclusief het bijbehorende BHV basisgegevens locatie formulier is op iedere locatie aanwezig.

Overzicht BHV documentatie:

DGM030 Procedure BHV v1.0 – PDF-versie

DGM031 BHV basisgegevens locatie Tilburg – PDF-versie

DGM032 BHV basisgegevens locatie Breda v1.0 – PDF-versie

DGM033 BHV basisgegevens locatie Bergen op Zoom v1.0 – PDF-versie