Documentenstructuur

Documentenstructuur

Op deze pagina staat het volledige overzicht van alle genummerde documenten die onderdeel zijn van het kwaliteitsmanagementsysteem van De GezinsManager.

Let op: Momenteel zijn dit allemaal nog ‘draft’ versies. Je kunt documenten eenvoudig downloaden door de gewenste titel aan te klikken.

Overzicht DGM documenten:

DGM001 – Handboek Strategie, kwaliteit & veiligheid 2021 – 2023 Update 03apr2021

DMG002 – Kwaliteit- & veiligheidskompas 2021 – 2023

DGM003 – Rapport stakeholdersanalyse De GezinsManager

DMG004 – Rapport risicoanalyse De GezinsManager

DMG005 – Procedure: Werkwijze behandeling en veiligheidsborging  – Update 07apr2021

DMG006 – Procedure: Klachtenregeling

DMG007 – Procedure: Melden van calamiteiten en incidenten – Update 07apr2021

DGM008 – Procedure: Meldcode – Update 10apr2021

DGM009 – Procedure: Documentatiemanagement & beveiliging

DGM010 – Formulier: Audits

DGM011 – Logboek verbeteracties

DMG012 – Procedure: Declaratie & Registratie – Update 07apr2021

DGM013 – Werkinstructie: Veiligheid – Update 07apr2021

DGM014 – Procedure: Veiligheidsplanning De GezinsManager – Update 07apr2021

DGM015 – Werkinstructie: Verslaglegging – Update 07apr2021

DMG016 – Formulier: Veiligheidskaart Regio West Brabant West (WBW)DMG017 – Formulier: Veiligheidsplan

DGM017 – Formulier: Veiligheidsplan

DGM018 – Logboek document nummers

Overzicht Kennisdocumenten:

KENNIS-001 – Stappenplan bij onveiligheid

KENNIS-002 – Tips gebruik veiligheidskaart

KENNIS-003 – Tips voor een goed veiligheidsplan

KENNIS-004 – Vormen kindermishandeling

KENNIS-005 – Hoe praat je met ouders over veiligheid

KENNIS-006 – Complexe scheidingen

KENNIS–007 – Wat doet Veilig Thuis als je besluit om tot een melding over te gaan?