Documentenstructuur

Op deze pagina staat het volledige overzicht van alle gecontroleerde documenten die onderdeel zijn van het kwaliteitsmanagementsysteem van De GezinsManager.

 

Overzicht DGM documenten:

DGM001 DeGezinsManager handboek strategie kwaliteit veiligheid v2.0 – PDF-versie

DGM002 Kwaliteit en veiligheidskompas 2024 v4.0 – PDF-versie

DGM004 – Contextanalyse & risicoanalyse De GezinsManager (Actieve versie beschikbaar via Teams).

DGM005 – Procedure: Werkwijze behandeling en veiligheidsborging v1.0 -PDF-versie

DGM006 – Procedure klachtenregeling, dossierinzage en verzenden dossier v2.0 – PDF-versie

DGM007 – Procedure: Melden van calamiteiten en incidenten v1.0 – PDF-versie

DGM008 – Procedure: Meldcode v1.0 – PDF-versie

DGM009 – Documentatiemanagement en training v2.0 – PDF-versie

DGM010 – Audit formulier v2.0– Word-versie

DGM011 – Logboek verbeteracties (Actieve versie beschikbaar via Teams).

DGM012 Procedure werknorm en tijdregistratie v3.0 – PDF-versie

DGM013 – Werkinstructie: Veiligheid v1.0 – PDF-versie

DGM014 – Procedure: Veiligheidsplanning De GezinsManager v1.0 – PDF-versie

DGM015 Werkinstructie Verslaglegging v2.0 – PDF-versie

DGM016 – Formulier: Veiligheidskaart Regio West Brabant West (WBW) v1.0 – Word-versie

DGM017 – Formulier: Veiligheidsplan v1.0 – Word-versie

DGM018 – Logboek document nummering & training – PDF-versie

DGM019 – Woordenboek De GezinsManager v2.0 – PDF-versie

DGM021 – Formulier goedkeuren gecontroleerde documenten v1.0 – Word-versie

DGM022 – Formulier melden incidenten en calamiteiten v1.0 – Word-versie

DGM023 – Werkinstructie cliëntdossier gebruikerstoegang voor ouders v1.0 – PDF-versie

DGM024 – Werkinstructie uitvoeren kwaliteitsmonitor (BergOp) v1.0 – PDF-versie

DGM025 – Werkinstructie samenwerken met Gedragsdeskundige v1.0 – PDF-versie

DGM026 Procedure Bedrijfsopvangteam De Gezinsmanager v1.0 – PDF-versie

DGM027 – Formulier Procesflows Hart van Brabant v2.0 – PDF-versie

DGM028 – Formulier Procesflows WBO WBW Zeeland v2.0  – PDF-versie

DGM029 – Procedure stappenplan niet meewerkende ouder v1.0 – PDF-versie

DGM030 Procedure bedrijfshulpverlening (BHV) v2.0– PDF-versie

DGM031 BHV basisgegevens locatie Tilburg v2.0 – PDF-versie

DGM032 BHV basisgegevens locatie Breda v2.0– PDF-versie

DGM033 BHV basisgegevens locatie Bergen op Zoom v2.0– PDF-versie

DGM034 – Procedure Omgangsbegeleiding v1.0 – PDF-versie

DGM036 – Procedure perspectiefonderzoek v1.0 – PDF-versie

DGM039 – Checklist primair proces – PDF-versie

DGM040 Procedure Fouten en bijna-ongelukken (FOBO) v1.0 – PDF-versie

DGM041 Formulier Fouten en bijna-ongelukken (FOBO) v1.0 – PDF-versie

DGM042 Formulier Onboarding Offboarding medewerkers v1.0 – Word-versie

DGM044 Procedure Primair proces Behandeling en veiligheidsborging Basis GGZ en SGGZ v1.0 – PDF-versie

DGM045 Werkinstructie Basis GGZ en SGGZ intake en adviesgesprek v1.0 – PDF-versie

Veiligheidslijst DGM v1.0 – Excel-bestand

Overzicht Kennisdocumenten:

Bekijk alle kennisdocumenten via deze link. – PDF-versie