Documentenstructuur

Documentenstructuur

Op deze pagina staat het volledige overzicht van alle gecontroleerde documenten die onderdeel zijn van het kwaliteitsmanagementsysteem van De GezinsManager.

 

Overzicht DGM documenten:

DGM001 – Handboek Strategie, kwaliteit & veiligheid 2021 – 2023 – PDF-versie

DMG002 – Kwaliteit- & veiligheidskompas 2021 – 2023 – PDF-versie

DGM003 – Rapport stakeholdersanalyse De GezinsManager (Actieve versie beschikbaar via Teams).

DGM004 – Rapport risicoanalyse De GezinsManager (Actieve versie beschikbaar via Teams).

DMG005 – Procedure: Werkwijze behandeling en veiligheidsborging -PDF-versie

DMG006 – Procedure: Klachtenregeling – PDF-versie

DMG007 – Procedure: Melden van calamiteiten en incidenten – PDF-versie

DGM008 – Procedure: Meldcode – PDF-versie

DGM009 – Procedure: Documentatiemanagement & training – PDF-versie

DGM010 – Audit formulier – Word-versie

DGM011 – Logboek verbeteracties (Actieve versie beschikbaar via Teams).

DMG012 – Procedure: Declaratie & Registratie – PDF-versie

DGM013 – Werkinstructie: Veiligheid – PDF-versie

DGM014 – Procedure: Veiligheidsplanning De GezinsManager – PDF-versie

DGM015 – Werkinstructie: Verslaglegging – PDF-versie

DMG016 – Formulier: Veiligheidskaart Regio West Brabant West (WBW) – Word-versie

DGM017 – Formulier: Veiligheidsplan – Word-versie

DGM018 – Logboek document nummering en training (Actieve versie beschikbaar via Teams).

DGM019 – Woordenboek De GezinsManager

DGM020 – Formulier training gecontroleerde documenten – Word-versie

DGM021 – Formulier goedkeuren gecontroleerde documenten – Word-versie

DGM022 Formulier melden incidenten en calamiteiten v1.0 – Word-versie

Overzicht Kennisdocumenten:

KENNIS-001 Stappenplan bij onveiligheid

KENNIS-002 Tips gebruik veiligheidskaart

KENNIS-003 Tips voor een goed veiligheidsplan

Kennis-004 Vormen kindermishandeling

KENNIS-005 Hoe praat je met ouders over veiligheid

KENNIS-006 Complexe scheidingen

KENNIS-007 – Wat doet Veilig Thuis als je besluit om tot een melding over te gaan