Project documentatie

Project documentatie

Project 2101: Certificatie HKZ-norm Zorg & Welzijn (165:2018)

A3 projectplan HKZ certificatie DGM 2021 v3.0 – Update 10apr2021

(HKZ = Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in Zorgsector)

Project 2102: Herindeling Intranet

220321 RD voorstel opzet Intranet DGM v2.0 – Update 10apr2021